VUI ĐÓN TẾT TRUNG THU

VUI ĐÓN TẾT TRUNG THU

Lượt xem:

LIÊN ĐỘI LÝ THƯỜNG KIỆT TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU CHO HỌC SINH      Trong không khí nhộn nhịp, tưng bừng  cùng các bạn nhỏ trên khắp mọi miền đất nước, chiều ngày 25 tháng 9 năm 2015( ngày 13 tháng 8 âm lịch), hơn 5 trăm học sinh trường TH Lý Thường Kiệt đã tập trung về tại trường để  vui đón Trung thu. Về dự cùng... ...
BAO CAO THUC HIEN NQ HOI NGHI CC,VC NAM HOC 2014 – 2015

BAO CAO THUC HIEN NQ HOI NGHI CC,VC NAM HOC 2014 – 2015

Lượt xem:

BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CC, VC NĂM HỌC 2014 – 2015     PHÒNG GD&ĐT CƯ M’GAR                                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH LÝ THƯỜNG KIỆT  ... ...
KẾ HOACH KIEM TRA NOI BO NAM HOC 2015 – 2016

KẾ HOACH KIEM TRA NOI BO NAM HOC 2015 – 2016

Lượt xem:

KE HOACH KIEM TRA NOI BO NAM HOC 2015 – 2016 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG TH LÝ THƯỜNG KIỆT Số: 03 /KHKTNB-LTK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập – Tự  do – Hạnh Phúc                       Ea M’nang, ngày 28 tháng 9 năm 2015 KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2015 – 2016 Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013... ...