SKKN – BIỆN PHÁP DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO PCGD ĐÚNG ĐỘ TUỔI

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đất nước đang trong thời kỳ phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng của xã hội. Con người là nguồn nhân lực, là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước;
undefined
    LỜI NÓI ĐẦU
Đất nước đang trong thời kỳ phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng của  xã hội. Con người là nguồn nhân lực, là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; vì vậy đòi hỏi những người làm công tác giáo dục phải làm thế nào đảm bảo được chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước. Để làm được điều đó chúng ta phải chú trọng đến công tác phổ cập đặc biệt là công tác Phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, bởi nhà trường tiểu học là nơi đặt những viên gạch đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Muốn công tác Phổ cập giáo dục tiểu học trong nhà trường kết quả tốt, thì người làm công tác phổ cập cần tìm tòi, nghiên cứu các biện pháp thích hợp, nhằm đem lại hiệu quả và chất lượng cao cho công tác phổ cập cũng như chất lượng giáo dục của nhà trường, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của cấp trên đề ra. Do đó việc ” Duy trì và nâng cao kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi” là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường.
Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Ban giám hiệu cũng như của giáo viên và nhân viên trường tiểu học Lý Thường Kiệt – huyện CưM’gar đã điều kiện cho tôi hoàn thành đề tài này.
Sáng kiến kinh nghiệm ” Duy trì và nâng cao kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi”  tuy bản thân đã có nhiều cố gắng, song chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Do thời gian có hạn nên đề tài cũng chưa thể đưa ra đầy đủ tất cả những biện pháp  ” Duy trì và nâng cao kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi” ở trường tiểu học, rất mong được sự góp ý trao đổi của bạn đọc để giúp tôi hoàn thiện đề tài này.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài:
Phổ cập giáo dục tiểu học nói chung và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi nói riêng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển con người, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Nhận thức được vị trí vai trò của giáo dục trong việc phát triển kinh tế xã hội, Đảng và nhà nước luôn luôn chăm lo phát triển ngành giáo dục. Coi giáo dục là quốc sách hàng đầu trong việc phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.
Trong những năm gần đây đã có nhiều chính sách xã hội hỗ trợ cho việc phát triển giáo dục đặc biệt là công tác Phổ cập giáo dục trong đó có Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Chính vì thế công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi hiện nay trên cả nước đạt kết quả tương đối cao và đồng bộ.
Mục tiêu nhiệm vụ của của trường tiểu học là huy động tất cả học sinh trong độ tuổi được đến trường đầy đủ, xây dựng xã hội học tập có chất lượng đảm bảo nền tảng kiến thức vững chắc để các em học cao hơn, muốn làm được điều đó những người làm công tác giáo dục phải quan tâm đến nhiều mặt như chất lượng đào tạo của học sinh, chất lượng đội ngũ, hệ thống cơ sở vật đảm bảo phục vụ cho công tác dạy- học và coi đây là một thước đo chuẩn mực để đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường.
Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trước yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong những năm đến. Việc duy trì và nâng cao kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi là yêu cầu quan trọng và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, vì có nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi chính là nâng cao chất lượng giáo dục.Trong nhiều năm qua trường tiểu học Lý Thường Kiệt đã công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1. Tuy nhiên tôi nhận thấy nếu sau khi được công nhận chúng ta chủ quan mà không có kế hoạch cụ thể để duy trì bền vững kết quả đó thì dễ dẫn đến sẽ không nâng cao được kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mà có nguy cơ rớt chuẩn.
Là phó hiệu trưởng được phân công nhiệm vụ phổ cập của nhà trường tôi luôn trăn trở suy nghĩ làm thế nào để làm tốt công tác được giao. Xuất phát từ lí do đó nên tôi đã suy nghĩ và chọn đề tài ” Một số biện pháp duy trì và nâng cao kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi” ở trường tiểu học Lý Thường Kiệt. Với mong muốn được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với anh chị đồng nghiệp trong việc quản lý, chỉ đạo giáo viên và nhân viên của trường về thực hiện nhiệm vụ Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
II. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA ĐỀ TÀI
1.  Mục đích của đề tài:
Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng và đề xuất một số biện pháp duy trì và nâng cao phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ở trường qua các năm học
2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
– Tìm hiểu thực trạng việc tổ chức thực hiện công tác phổ cập ở trường trong những năm học qua.
– Đề xuất một số biện pháp duy trì và nâng cao phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ở trường tiểu học Lý Thường Kiệt
3.  Đối tượng nghiên cứu:
Một số biện pháp duy trì và nâng cao phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ở  trường tiểu học Lý Thường Kiệt.
4. Phạm vi nghiên cứu:
Nghiên cứu trong phạm vi trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk từ năm học 2012 – 2013 đến năm học 2013 – 2014 và năm học 2014-2015 tập trung nghiên cứu việc thực hiện công tác duy trì và nâng cao công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
5.  Phương pháp nghiên cứu:
– Phương pháp nghiên cứu văn bản
– Phương pháp thu thập, xử lý thông tin
– Phương pháp nghiên cứu sản phẩm
– Phương pháp lập kế hoạch
– Phương pháp đọc tài liệu
– Phương pháp phân tích
– Phương pháp tổng hợp

B.  NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Cơ sở khoa học 
Từ trước đến nay Đảng và nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục và coi giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng và phát triển đất nước, do đó trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước tại văn kiện Đại hội khóa XI của Đảng khẳng định” Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hành đàu. Giáo dục có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là động lực thức đẩy đất nước phát triển nhanh và bên vững đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
Quan điểm chỉ đạo của Đảng: phổ cập giáo dục là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện thành công một trong ba khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011- 2020. Chăm lo giáo dục cho toàn dân, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các đoàn thể, của mọi gia đình và toàn xã hội.
Như chúng ta đã biết, bậc tiểu học có vị trí nền móng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nhà trường tiểu học là nơi đặt viên gạch đầu tiên trong việc xây dựng nhân cách cho học sinh, giúp học sinh phát triển toàn diện.  Là cơ sở ban đầu cơ bản và bền vững cho trẻ em tiếp tục học lên bậc học cao hơn. Chính vì vậy Phổ cập giáo dục tiểu học là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước, nhằm góp phần nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mọi trẻ em trong độ tuổi đi học đều có quyền học tập, được gia đình và toàn xã hội chăm lo tạo điều kiện thuận lợi để các em thực hiện nhiệm vụ học tập. Hiện nay giáo dục tiểu học nước ta đang thực hiện Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đối với tất cả các trẻ trong độ tuổi từ 6 – 14 tuổi. Chính vì vậy những người làm công tác quản lý giáo dục luôn quan tâm đến việc đổi mới công tác quản lý, duy trì bền vững thành tựu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, mà trọng tâm là trước hết phải nâng cao chất lượng giáo dục hằng năm.
 2. Cơ sở thực tiễn
Phổ cập giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng trong ngành giáo dục và của toàn xã hội. Trong những năm qua Bộ giáo dục và các cấp các ngành đã có nhiều công văn chỉ đạo, Chỉ thị, Thông tư hướng dẫn về công tác phổ cập. Giáo dục tiểu học nước ta đã và đang thực hiện Phổ cập giáo dục tiểu học đối với tất cả trẻ em trong độ tuổi 6-14 tuổi theo điều , điều 2, điều 3 của Luật Phổ cập giáo dục tiểu học số 56-LCT/HDDNN8 ngày 12/08/1991; Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Trường Tiểu học; Thông tư 50/2012/TT-BGD ĐT ngày 18/12/2012 sửa đổi, bổ sung điều 40; bổ sung điều 40A của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Trường Tiểu học; Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT, ngày 04/12/2009, của Bộ GD&ĐT về ban hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
Trong quá trình thực hiện phổ cập, thì công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi không chỉ chị sự tác động của nhà trường và gia đình mà còn chịu sự tác động của các lực lượng trong xã hội. Vì vậy việc phối kết hợp các lực lượng trong xã hội tham gia công tác Phổ cập tiểu học đúng độ tuổi đặc biệt rất quan trọng.
Trường tiểu học Lý Thường Kiệt trong những năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đồng thời làm tốt công tác tham mưu với chính quyền trong công tác phổ cập. Cụ thể, đội ngũ giáo viên của trường thường xuyên không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trường có nhiều đồng chí có trình độ trên chuẩn, năng nổ sáng tạo trong công việc, có nhiều giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi các cấp . Trường luôn được sự đồng tình ủng hộ của các cấp các ngành và phụ huynh học sinh nên công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, mạng lưới trường lớp và hệ thống sân chơi bãi tập đầy đủ tạo điều kiện cho học sinh được học tập và vui chơi đảm bảo.  Vì vậy trong những năm qua trường luôn đạt Phổ cập giáo dục tiểu học Đúng độ tuổi Mức độ 1.
Tuy nhiên để giữ vững Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi Mức độ 1 và phấn đấu nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học Mức độ 2 còn gặp nhiều khó khăn. Do dân cư trên địa thường xuyên thay đổi học sinh chuyển đi chuyển đến hằng năm còn nhiều, một số gia đình do điều kiện kinh tế còn khó khăn mải làm ăn nên chưa quan tâm đến chất lượng học tập của con em, còn giao phó cho thầy cô giáo trên lớp là chính. Chất lượng giáo dục của trường có tăng nhưng tăng chưa ổn định. Cơ sở vật chất hằng năm của trường có tu bổ sửa sang mua sắm nhưng vẫn chưa đáp ứng để học sinh  được học 9-10 buổi/tuần mà chỉ mới học 6-7 buổi/tuần, hệ thống nhà đa chức năng và các phòng hỗ trợ kỹ thuật khác chưa  có. Công tác điều tra, cập nhập dữ liệu trên hệ thống Online hằng năm vẫn còn bất cập…
Như vậy ta có thể hiểu Phổ cập tiểu học đứng độ tuổi là huy động số lượng học sinh trong độ tuổi đến trường phải đảm bảo chất lượng dạy – học để học sinh đạt một trình độ nhất định. Xuất phát từ thực tiến đó mà tôi đã xây dựng đề tài này bước đầu giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thời gian thực hiện còn gặp nhiều lúng túng.
II. Thực trạng:
1. Đặc điểm tình hình:
           Về cơ cấu tổ chức trong nhà trường:
– Học sinh:

Năm học TSHS Lớp học Nữ Dân tộc Khuyết tật Tuyển sinh Hoàn thành CTTH
TS phòng/lớp TS Tỉ lệ TS Tỉ lệ
2012 -2013 598 23 0,8 289 87 6 84 100% 113/127 88,9%
2013-2014 569 23 0,8 271 80 6 106 100% 97/103 96%
2014-2015 548 21 0,9 270 59 7 116 100%
– Công chức, viên chức năm học 2014 – 2015:
TT CC,VC TS Nữ DT Trình độ chuyên môn Đảng viên Đang học ĐH Ghi chú
ĐH TC
1 CBQL 03 03 02 01 03
2 TPTĐ 01 01 01
3 Giáo viên 31 27 12 14 5 11
4 Nhân viên 06 05 01 02 04 0 01
5 Tổng cộng 41 35 01 17 15 9 15 01
6 Tỉ lệ 41,4% 37% 21,6%
2.  Thuận lợi – Khó khăn
a)Thuận lợi:
Trường TH Lý Thường Kiệt được thành lập vào tháng 9 năm 1997, cách trung tâm huyện CưMgar khoảng 1000m, giao thông đi lại thuận tiện; Trường được đặt nơi yên tĩnh, thoáng mát, cơ sở vật chất đầy đủ, khang trang tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy – học;  trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn I.
Công tác phổ cập giáo dục luôn được nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã  EaM’nang, sự chỉ đạo sát sao của Phòng giáo dục đào đạo huyện CưM’gar, ban chỉ đạo phổ cập, Ban giám hiệu của trường và các ban ngành đoàn thể trên địa bàn xã EaM’nang cũng như của giáo viên trường TH Lý Thường Kiệt.
Đa số phụ huynh quan tâm đến việc học tập của con em mình, học sinh hiếu học, chăm ngoan học giỏi. Tỉ lệ học sinh giỏi khá hằng năm chiếm nhiều.
Cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, hệ thống sân chơi bãi tập, trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ đảm bảo cho học sinh đủ điều kiện học 6-7 buôi/tuần đảm bảo nâng cao chất lượng dạy và học.
Số giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng an tâm công tác. Thường xuyên đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học.
          b)  Khó khăn:
Đối tượng học sinh con hộ nghèo, hộ khó khăn còn nhiều; một bộ phận nhân dân địa phương di cư từ các tỉnh phía Bắc vào sinh sống và lập nghiệp nên trình độ dân trí không đồng đều ảnh hưởng đến việc chăm lo học hành của các em học sinh.
Chưa tạo được mối đồng thuận cao các đơn vị, các cơ quan đoàn thể đến cán bộ thôn buôn nê dẫn đến việc tổ chức triển khai thực hiện công tác phổ cập còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là trong công tác điều tra và công tác nhập dữ liệu.
Phần mềm quản lý cả 3 cấp từ Mầm non đến Trung học cơ sở nên trong quá trình làm việc còn gặp nhiều bất cập.
3.  Điều tra thực trạng: 
Qua quá trình 2 năm nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng vấn đế của đề tài tôi đã tiến hành thống kê kết quả đạt được 2 năm trước đây về công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi kết quả đạt được như sau:
Năm 2012 trường đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi Mức độ 1.
Năm 2013 trường đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi Mức độ 1.
Với kết quả đạt được như trên có thể nói rằng đó là nổ lực phấn đấu hết mình của Cán bộ giáo viên và nhân viên của trường trong công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi trong những năm vừa qua. Tuy nhiên trong 3 tiêu chuẩn đạt được theo quy đinh thông tư 36/2009/TT-BGD ĐT ngày 4 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì một số tiêu chuẩn đạt nhưng không có tính bền vững nếu không có sự chỉ đạo kịp thời thì sẽ không duy trì được kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1 và không nâng cao được kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2
Qua điều tra nghiên cứu thực trạng việc duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi nhà trường đã có những thành công và hạn chế như sau:
a)Thành công
Có sự chỉ đạo và giúp đỡ kịp thời của ban chỉ đạo phổ cập. Các thành viên trong ban chỉ đạo có sự phối hợp chặt chẽ và quan tâm đến công tác phổ cập các trường một cách sâu sát.
Trình độ đào tạo trên chuẩn của cán bộ, giáo viên trong  trường chiếm tỷ lệ cao.
Trường nằm trong dự án SEQAP “chương trình đảm bảo dạy học cả” được hỗ trợ về cơ sở vật chất; hỗ trợ học sinh ăn trưa; học sinh có thời lượng ôn tập ở buổi thứ hai nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập của trường.
Chất lượng học sinh ngày càng tiến bộ, chất lượng giáo dục năm sau cao hơn năm trước.
Đội ngũ giáo viên năng nổ nhiệt tình và hợp tác tốt trong công tác phổ cập.    Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện tốt cho công tác phổ cập. Động viên và khuyến khích kịp thời cho mọi thành viên trong nhà trường trong quá trình làm công tác phổ cập.
 Nguyên nhân thành công
Nhà trường luôn phối kết hợp Ban chỉ đạo phổ cập, với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và xã hội, triển khai sâu rộng các công văn hướng dẫn, thông tư chỉ thị có nhiều biện pháp chỉ đạo làm chuyển biến tích cực về nhận thức, quan điểm, nhiệm vụ của bản thân mỗi người đối với việc thực hiện công tác phổ cập của nhà trường cũng như của địa phương.
Nhà trường luôn chú trọng bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên. Thường xuyên chỉ đạo tốt trong công tác chuyên môn đặc biệt là công tác nâng cao chất lượng cho học sinh.
Thực hiện tốt công tác duy trì sô lượng, công tác tuyển sinh hằng năm. Nhà trường thực hiện  nhiều chính sách đãi ngộ để giúp đỡ học sinh học sinh nghèo học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường
Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng sửa sang, mua sắm bổ sung cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị dạy học để điều kiện dạy – học đảm bảo.
hằng năm khi bắt tay vào làm công tác phổ cập nhà trường luôn tổ chức tập huấn lại cách điều tra cụng như nhập liệu cho toàn thể giáo viên của trường nên giáo viên càng ngày càng có nhiều kỹ năng hơn trong các khâu trên.
b)Hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, mặt khác vẫn còn tồn tại những hạn chế mà Nhà trường cần phải khắc phục đó là
Do nhân dân trong địa phương thường xuyên chuyển đi, chuyển đến nên việc theo dõi cập nhật chưa kịp thời
Việc giáo viên đi điều tra từng hộ gia đình tính chính xác chưa cao còn xảy ra những trường hợp trùng tên trùng họ. Thông tin ghi trên phiếu điều tra không đầy đủ.
Dữ liệu trên máy so với danh sách theo dõi học sinh của nhà trường chưa được trùng khớp còn xảy ra như: khi còn thiếu học sinh, khi thì thừa học sinh…
Một bộ phận nhỏ giáo viên khi phân công làm công tác phổ cập còn tránh né chưa coi đây là nhiệm vụ của mình.
 Nguyên nhân hạn chế
Một giáo viên chưa đề cao tinh thần trách nhiệm, chưa gương mẫu trong các lĩnh vực công tác phổ cập. Họ chưa chú trọng công tác phổ cập mà chỉ chăm lo công tác giảng dạy trên lớp.
Giáo viên đa số ở xã không thông thuộc địa bàn nên việc điều tra còn gặp nhiều hạn chế.
Nhân dân địa phương khi tách hộ không xóa tên trong sổ gốc gia đình mà để nguyên vì vậy khi điều tra bị trùng hộ trùng tên.
Tổ nhập liệu chưa có nhiều kỹ năng nên khi nhập thông tin trên phiếu qua máy thường hay bị sai.
III. Biện pháp thực hiện
1. Thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo
Hằng năm nhà trường có kế hoạch tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương và ban chỉ đạo phổ cập của xã kiện tòan Ban chỉ đạo Phổ cập. Từ đó phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên về nhiệm vụ phổ cập giáo dục để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ được giao.
Tổ chức các cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phổ cập để triển khai kế hoạch phổ cập chung của toàn xã trong đó bao gồm Phổ cập giáo dục giáo dục tiểu học đúng độ tuổi cho các trường để các thành viên nắm bắt. Cán bộ chuyên trách phổ cập của xã nên có kế hoạch tập huấn về công tác phổ cập, hướng dẫn lại nghiệp vụ điều tra cũng như công tác nhập liệu cho các trường để có kỹ năng tốt hơn về công tác phổ cập.
Hằng năm ban chỉ đạo phổ cập cấp xã cần tiến hành kiểm tra tổng kết, đánh giá việc thực hiện phổ cập trong một năm. Khen thưởng kịp thời nhằm động viên các cá nhân và tập làm tốt công tác này, đồng thời có biện pháp xử lý chấn chỉnh  những cá nhân và tập thể còn thực hiện chưa tốt phần nhiệm vụ của mình.
2. Bồi dưỡng nhận thức tư tưởng chính trị cho đội ngũ giáo viên
Nhận thức là tiền đề của hoạt động, có nhận thức đúng mới có hành động đúng đó là cơ sở để hướng tới kết quả hoàn thiện.
Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ tầm quan trọng của công tác phổ cập giáo dục nói chung và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi trong nhà trường nói riêng. Giải thích cho mọi thành viên trong nhà trường hiểu công tác phổ cập là của toàn hội đồng nhà trường và của toàn xã hội. Một hội đồng thực hiện hai nhiệm vụ; không phải nhiệm vụ của mình đến trường là giảng dạy mà ngoài ra còn phải tham gia tích cực các công việc khác khi cần thiết đặc biệt là công tác phổ cập.
Mặt khác, khi phân công tổ trưởng phụ trách công tác điều tra và nhập liệu tôi thường phân công cho đội ngũ Đảng viên gánh vác, để trong quá trình thực hiện họ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các thành viên trong nhóm của mình làm việc có hiệu quả hơn.
Ngoài ra thường xuyên tham mưu với ban chỉ đạo của địa phương tuyên truyền sâu rộng về nhiệm vụ phổ cập giáo dục đến mọi tầng lớp nhân dân, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn để họ hiểu và cùng hỗ trợ tạo điều kiện cho trường thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn.
3. Thực hiện tốt công tác huy động và tuyển sinh 
– Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục. Vì vậy hằng năm nhà trường luôn quan tâm tới công tác huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp, vận động trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã đến trường. Để làm tốt điều đó nhà trường đã thường xuyên phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể trong các thôn trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng ” Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” để cho phụ huynh nắm bắt. Những trường hợp nào chưa ra lớp nhà trường đã phân công giáo viên và kết hợp với cán bộ trong thôn đến tận nhà động viên phụ huynh cho con em ra lớp. Với cách làm như vậy trong những năm vừa qua trường chúng tôi huy động 100% học sinh trong độ tuổi ra lớp kể cả học sinh khuyết tật. Đặc biệt không có trường hợp em học sinh nào bỏ học giữa chừng.
Song song với với việc huy động thì nhà trường cũng thường xuyên quan tâm duy trì sô lượng học sinh trên lớp. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm có nhiều biện pháp tốt trong công tác chủ nhiệm đặc biệt là duy tốt số lượng của lớp mình phụ trách để hạn chế tối đa học sinh bỏ học giữa chừng trong độ tuổi đến trường.
4. Nâng cao chất lượng đội ngũ và nâng cao chất lượng dạy và học
          – Hằng năm nhà trường luôn chú trọng đội ngũ giáo viên đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng như  trình độ chuẩn hóa và trên chuẩn. Bố trí và sử dụng đội ngũ giáo vên phù hợp với chuyên môn và sở trường cũng như điều kiện gia đình của bản thân từng đồng chí để giáo viên an tâm công tác thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Động viên và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên của trường tham gia tự học các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ để thực hiện nâng chuẩn.
– Nhà trường thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và năng lực sư phạm cho giáo viên, chú trọng các chuyên đề  nâng cao chất lượng dạy và học. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính chủ động tích cực sáng tạo của học sinh trong học tập. Thường xuyên rèn kỹ năng, tự học, tự nghiên cứu cho học sinh. Làm tốt công tác phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, hạn chế tối đa học sinh lưu ban.
– Nhà trường luôn tạo điều kiện để giáo viên chủ động trong việc thực hiện kế hoạch giảng dạy học sinh của lớp mình chủ nhiệm. Từ đó giáo viên cũng sẽ tự tin hơn trong quá trình cụ thể hóa chương trình, chủ động trong việc giảng dạy chương trình, chuẩn kiến thức kỹ năng.
5. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng hệ thống cơ sở vật chất trong nhà trường đáp ứng yêu cầu giáo dục. 
Nhằm đáp ứng được yêu cầu giáo dục đảm bảo cho mọi trẻ em đều được đến trường, được học tập trong môi trường gần gũi, trong lành và thân thiện thì nhà trường phải là nơi các em yêu thích, được mọi người quan tâm, yêu thương, chăm sóc và giáo dục tốt, đòi hỏi người cán bộ quản lý làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Tích cực tham mưu cho các cấp các ngành và chính quyền địa phương cũng như hội cha mẹ học sinh cùng chung tay góp sức xây dựng hệ thống trường lớp để học sinh được học 2 buổi/ngày, đồng thời cũng có các phòng đa chức năng để học sinh học tập, sinh hoạt và vui chơi thoải mái.  Tham mưu mua sắm trang bị thiết bị dạy học hiện đại phục vụ cho việc dạy và học có hiệu quả.
Cụ thể: Trong những năm qua trường tôi tuy đã đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn I nhưng cơ sở vật chất vẫn còn gặp nhiều khó khăn như diện tích sân chơi bãi tập cho học sinh còn ít, phòng học còn thiếu chưa đủ để học sinh học 2 buổi/ngày, phương tiện dạy học hiện đại chưa có, nhà vệ sinh chưa đảm bảo…Nhưng nhờ nhà trường làm tốt công tác tham mưu và huy động nên đã xây mới được 2 phòng học, 2 nhà vệ sinh, mua thêm đất để mở khuôn viên sân chơi bãi tập cho học sinh, được trang bị  02 hệ thống đèn chiếu để giảng dạy(Trong đó được cấp 01 hệ thống đèn chiếu và huy động hội cha mẹ học sinh mua mới 01 hệ thống đền chiếu). Chính vì vậy hiện nay trường đã tổ chức được cho học sinh học 7-8 buổi/tuần, học sinh có sân chơi bãi tập thoải mái. Giáo viên có trang thiết bị hiện đại để giảng dạy thường xuyên. Đây là một trong những biện pháp nhằm thực hiện tốt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
6. Đẩy mạnh công tác nhân đạo từ thiện, khuyến học khuyến tài trong nhà trường đối với học sinh.
Bất cứ trường học nào cũng sẽ có một bộ phận không nhỏ học sinh nghèo, học sinh không nơi nương tựa, học sinh khuyết tật, học sinh có bệnh hiểm nghèo hoặc học sinh có hoàn cành khó khăn. Làm sao để học sinh nằm trong những hoàn cảnh trên vẫn có điều kiện đê tiếp tục đến trường, đó là một vấn đề trăn trở đối với những người làm công tác quản lý, làm công tác giáo dục. Ở trường chúng tôi số học sinh nằm trên diện trên chiếm tỷ lệ tương đối cao( trên 60 em)
Tập thể nhà trường trong những năm qua đã làm tốt công tác nhân đạo từ thiện đối với những em có hoàn cảnh như trên để các em vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống tạo điều kiện các em tự tin vượt lên trong học tập. Bằng cách nhà trường cùng các đoàn thể trong trường thường xuyên phát động nhiều đợt quyên góp trong năm học để  giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh không may mắn vẫn đượcj đi học.
Cụ thể như:  đầu năm học đã tổ chức quyên góp tiền để mua quần áo, sách vở, cặp, đồ dùng học tập để giúp các em có điều kiện đến trường để học tập; Tết nguyên đán cùng nhau góp gạo, góp tiền mua quần áo mới, mua bánh kẹo giúp tặng học sinh nghèo ăn tết; trường có 2 em mắc bệnh hiểm nghèo toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên cũng đã quyên góp 2 đợt được 4 500 000 đồng giúp 2 em đi chữa bệnh. Hiện tại nhà trường đã nhận giúp tiền 01 học sinh bị bệnh máu trắng đi thay máu bằng cách đóng góp Đảng viên 30 000 đồng/ tháng, quần chúng 20 000 đồng tháng…
Ngoài ra nhà trường còn kêu gọi các mạnh thường quân trên địa bàn thường xuyên giúp đỡ chia sẻ để động viên các em an tâm học hành. Nhờ đẩy mạnh công tác nhân đạo từ thiện trong trường mà nhiều năm qua trên địa bàn của trường tôi quản lý không có em nào bỏ học giữa chừng hoặc không đi học vì hoàn cảnh khó khăn,  học sinh khuyết tật đều được ra lớp với tỉ lệ cao 82%
( Những em còn lại do khuyết tật quá nặng không đi được)
Hằng năm nhà trường đều phát động giáo viên và học sinh tự nguyện đóng góp xây dựng được quỹ khuyến học khuyến tài trong nhà trường. Từ nguồn quỹ đó nhà trường đã giúp những em học sinh con nhà nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn vươn lên và giành được nhiều kết quả cao trong học tập cũng như các kỳ thi cấp huyện. Nhờ nguồn động viên khích lệ kịp thời như vậy nên làm cho các em rất vui và phấn khới tự tin nhiều hơn trong học tập.
7. Theo dõi, cập nhật, quản lý hệ thống hồ sơ phổ cập của trường đầy đủ, chính xác khoa học
Để đảm bảo số lượng trẻ trong diện phổ cập theo dõi một cách chính xác trên hệ thống hồ sơ sổ sách thì từ phiếu điều tra, sổ phổ cập, số đăng bộ, danh sách học sinh đang học hằng năm, sổ chuyển đi chuyển đến, tất cả các thông tin số liệu phải đảm bảo đầy đủ, chính xác trùng khớp nhau. Hằng năm cập nhật tổng hợp các thông tin lên lớp, ở lại chuyển đi chuyển đến kịp thời vào sổ phổ cập và sổ Đăng bộ.
Ngoài ra hằng năm nhà trường phải có một số theo dõi riêng số học sinh trong địa bàn theo học các nơi khác và học sinh ngoài địa bàn học tại trường, học sinh khuyết …
Nếu làm tốt các khâu đó thì việc thống kê số liệu trên các biểu mẫu sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Cập nhật thường xuyên các thông tin liên quan đến phổ cập vào hồ sơ đầy đủ và các loại hồ sơ phải được lưu giữ cẩn thận và lâu dài.
8. Phân chia quản lý đối tượng phổ cập  theo từng địa bàn thôn cụ thể cho các trường.
Công tác phổ cập là một việc làm liên tục có tính kế thừa không phải việc làm mang tính thời vụ. Vì vậy đòi hỏi  người phụ trách công tác phổ cập phải có tính sáng tạo, khoa học thì mới đạt được hiệu quả cao. Trước đây trong quá trình làm phổ cập nhiều năm Ban chỉ đạo phổ cập của địa phương đã chỉ đạo  nhiều cách làm khác nhau nhưng rồi hiệu quả vẫn đạt không cao. (Ví dụ như có năm thì chỉ đạo cho giáo viên tiểu học điều tra, giáo viên trung học cơ sở nhập liệu; có năm giáo viên cả 3 cấp điều tra, sau đó cùng nhau nhập liệu nhưng rồi vẫn xảy ra sai sót dẫn đến không ai chịu trách nhiệm.)
Từ khi áp dụng biện pháp phân chia cho các trường quản lý từng thôn. Mỗi trường đều có trách nhiệm vừa điều tra vừa nhập liệu thôn mà trường mình được phân công cụ thể. Ban chỉ đạo phổ cập có trách nhiệm lập một địa chỉ Email phổ cập để liên lạc. Các trường lập danh sách học sinh của trường mình theo từng đội, thôn cụ thể chính xác gửi lên Email để bộ phận phổ cập của xã có cần thì lên địa chỉ đó để lấy. Các nhóm điều tra của các trường sau khi điều tra và  nhập liệu xong các thôn của mình phụ trách, dựa vào danh sách học sinh của các trường gửi lên gmail thì có trách nhiệm đối chiếu lại cho đúng và trùng khớp các thông tin với nhau, nếu trường nào làm sai thì phải tự kiểm tra và tìm cho bằng được lỗi của trường mình sai sót. Bằng cách làm đó thì trường nào cũng có trách nhiệm về nhiệm vụ của mình và tự chịu trách nhiệm trước Ban phổ cập. Mặt khác sẽ  kiểm tra và quản lý được đối tượng học sinh đang học của 3 cấp từ mầm non đến trung học cơ sở một cách chính xác và đồng bộ.
IV. Kết quả sau 3 năm thực hiện các biện pháp để duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
Trong những năm qua trường tôi áp dụng những biện pháp trên để duy trì và nâng cao cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học tại trường đã thu được nhiều kết quả đáng kể. Trường đã đạt chuẩn được các tiêu chuẩn quy định về công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 theo Thông tư 36/2009/TT-BGD ĐT ngày 4 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
. Cụ thể
Tiểu chuẩn về học sinh: 3 năm liền trường đã huy động 100% học sinh 6 tuổi ra lớp, số học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học năm sau cao hơn năm trước. Không có học sinh bỏ học trong đội tuổi 6-11 tuổi, học sinh lưu ban ngày càng giảm.
Tiêu chuẩn về giáo viên: Đội ngũ giáo viên của trường đầy đủ để dạy các môn học văn hóa và các môn năng khiếu. Trường đã có giáo viên dạy Tin học và Ngoại ngữ. Giáo viên giảng dạy nhiệt tình đảm bảo chất lượng; 3 năm qua số giáo viên tự học để đạt trình độ trên chuẩn chiếm nhiều, đến nay có 26/31 giáo viên tốt nghiệp Cao đẳng và Đại học chiếm tỉ lệ 83%
Tiêu chuẩn về cơ sở vật chất: 3 năm qua nhờ làm tốt công tác tham mưu các cấp các ngành và huy động vốn của phụ huynh đóng góp nên cơ sở vật chất của trường đã được cải thiện rõ rệt. Vì vậy mạng lưới trường lớp đã được kiên cố hóa hiện tại trường có 20 phong học đạt tỉ lệ 0,9 phòng/ lớp đảm bảo cho học sinh 6-7 buổi/tuần; có hệ thống sân chơi bãi tập cũng như nhà nhà vệ sinh cho học sinh và giáo viên đầy đủ.
Nhờ đạt được chuẩn và cao các tiêu chuẩn trên nên năm 2012 và năm 2013 trường đã duy trì bền vững kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1; năm 2014 không những duy trì bền vững kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 mà trường còn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2. Đây chính là nền tảng vững chắc cho các năm học tiếp theo.
Với kết quả đạt được như trên có thể nói rằng đó là thành quả lao động không nhỏ trong công tác phổ cập của cán bộ, giáo viên và nhân viên trường tập thể trường tiểu học Lý Thường Kiệt trong thời gian qua. Từng cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường cũng đã thấy rõ vai trò trọng trách của mình để tự giác tham gia công tác điều tra huy động trẻ ra lớp, cập nhập thống kê số liệu chính xác giúp cho cán bộ quản lý phổ cập làm tốt công tác phổ cập mà cấp trên giao phó.
IV. Bài học kinh nghiệm
Làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và các trường đóng chân trên địa bàn về công tác phổ cập. Tổ chức việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhà giáo và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Hằng năm kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập, có kế hoạch làm việc sáng tạo, phân công nhiệm vụ cho các trường đảm bảo tính khoa học. Tổ chức sơ kết, tổng kết hằng năm để đánh giá công tác phổ cập từ đó đúc rút kinh nghiệm, khắc phục thiếu sót.
Có kế hoạch cụ thể để phát triển đội ngũ giáo viên đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng. Phải tập trung nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên cũng như học sinh.
Coi  công tác xã hội hóa giáo dục và công tác xã hội hội hóa phổ cập giáo dục là một phương án tối ưu để thực hiện thành công công tác phổ cập tiểu học đúng độ tuổi.
Trong quá trình thực hiện phổ cập giáo dục đúng độ tuổi phải gắn liền với phổ cập trung học cơ sở và phổ cập giáo dục mầm non. Bởi hiện tại phổ cập giáo dục của 3 cấp có chung một phần mềm nên cần có sự bổ trợ lẫn nhau.
Ban phổ cập của các trường phải có sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình làm phổ cập.
Công tác phổ cập là một việc làm thường xuyên liên tục và mang tính kế thừa vì vậy hiệu trưởng các trường khi phân công cán bộ phụ trách phổ cập của trường nên để một người làm lâu dài không nên thay đổi thường xuyên.

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN
Nhiệm vụ của công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi là một trong những công tác khó khăn phức tạp của các trường nói chung và trường tiểu học Lý Thường Kiệt nói riêng. Chúng ta chỉ đạo và làm tốt công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi là điều kiện cơ bản để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phần nào đáp ứng được  nguồn nhân lực thực sự có chất lượng để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
Đề tài ” Một số biện pháp duy trì và nâng cao công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ở trường Lý Thường Kiệt”  bước đầu đã đưa lại có hiệu quả, đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra trong công tác phổ cập tại đơn vị. Qua quá trình nghiên cứu và áp dụng các biện pháp trên bản thân tôi nhận thấy rằng công tác Phổ cập tại đơn vị đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ  trong nhận thức của mọi người cũng như về kết quả đạt được trong 2 năm qua. Mỗi  thành viên trong đơn vị giờ đây đã có nhận thức đúng đắn và có tinh thần trách nhiệm hơn về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của mình đối với công tác phổ cập. Vì vậy mà trong thời gian qua chất lượng đội ngũ, chất lượng học sinh được nâng lên rõ rệt, hệ thống cơ sở vật chất trong nhà trường ngày một khang trang và đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi hằng không những giữ vững kết quả phổ cập của đơn vị đạt mức độ 1 mà còn đạt kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2.
Để  duy trì bền vững và nâng cao công tác Phổ cập giáo dục tiểu học tại đơn vị  đòi hỏi mỗi thành viên trong hội đồng  phải có trách nhiệm, nâng cao tinh thần tự giác, tự nguyện. Không nên xem nhẹ một tiêu chuẩn nào trong các tiêu chuẩn phổ cập đã quy định có như vậy mới duy trì và nâng cao được công tác Phổ cập tại đơn vị. Tôi tin chắc rằng nếu mọi người làm được điều đó thì kết quả phổ cập hằng năm được giữ vững. Và tôi vẫn hy vọng trong những năm tiếp theo trường  Lý Thường Kiệt vẫn luôn giữ vững kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2.
II. KIẾN NGHỊ
1. Đối với lãnh đạo ngành và lãnh đạo địa phương 
Thường xuyên quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo sát sao về công tác phổ cập cho từng trường. Cần đầu tư thêm cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị dạy học nhằm nâng chất lượng dạy và học; Tổ chức tập huấn hỗ trợ kỹ thuật trong việc điều tra và xư lý số liệu.
Luôn tuyên truyền vận động mọi tầng nhân dân và phụ huynh học sinh  trên địa bàn hiểu rõ các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phổ cập.
 2. Đối với Ban chỉ đạo Phổ cập
Hằng năm nên có kế hoạch cụ thể, tiến hành làm phổ cập cần phải triển khai sớm , có thể là trong hè không nên để thời gian cuối năm.
Các thành viên trong ban chỉ đạo cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau để  chỉ đạo các trường thực hiện kế hoạch một cách đồng bộ và có hiệu quả.
Hằng năm nên tổ chức tập huấn cho các thành viên trường nắm bắt kỹ hơn các kỹ năng về làm công tác phổ cập
 3. Đối với lãnh đạo  nhà trường
Phải coi đây là một nhiệm vụ trong tâm trong kế hoạch của nhà trường.
Có kế hoạch chỉ đạo cụ thể, tuyền truyền để mọi thành viên trong nhà trường nhận thức được vai trò, vị trí và nhiệm vụ của công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
Tạo điều kiện thuận lợi để bộ phận Phổ cập hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
4. Đối với các thành viên trong nhà trường
Cần phải nhiệt tình có trách nhiệm hơn trong công tác phổ cập. Phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thứ 2 của mình mà cấp trên giao phó. Không nên làm việc mang tính đối phó qua loa lấy lệ, không né trách nhiệm khi được phân công.
Hồ sơ sở sách quản lý học sinh các thông tin phải đảm bảo chính xác để hỗ trợ thêm cho bộ phận phổ cập của trường.
 5. Đối nhân dân trên địa bàn
Phải tạo điều kiện, giúp đỡ và không gây khó dễ cho giáo viên khi đến nhà điều tra.
Cán bộ các thôn cần phải hỗ trợ thêm cho giáo viên trong quá trình điều tra  từng hộ gia đinh trong đội, thôn mình. Để tránh tình trạng xảy ra thiếu hộ, trùng hộ và trùng tên.
EaM’nang, ngày 15 tháng 4 năm 2015
Người thực hiện
Cao Thị Tuấn