Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định, Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức