Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Quyết định số 1074/QĐ-UBND 11/05/2021 Quyết định, Thông báo, Về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh.