Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 1253/SGDĐT-KHTC 25/08/2021 Công văn, V/v Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2021 – 2022.