LIÊN ĐỘI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NĂM HỌC 2016-2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 của Hội Đồng Đội huyện CưM’gar, được sự cho phép của BGH nhà trường, chiều ngày 21 tháng 10 năm 2016 Liên đội trường TH Lý Thường Kiệt đã tổ chức đại hội Liên đội nhằm đánh giá lại các hoạt động đội năm học 2015/2016
LIÊN ĐỘI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NĂM HỌC 2016-2017
Thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với cha ông đã hy sinh máu thịt để giữ gìn non sông gấm vóc, nhân dịp kỷ niệm ngày 22-12 2015 Đại diện Liên đội trường TH Lý Thường Kiệt đã  cùng đại diện các trường cụm Cư Suê- EaM’Nang viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện CưMgar,

doi 22 12 n

 Đoàn thực hiện nghi lễ trước lúc vào thắp hương 

doi 22 12 n

  Đại diện của đoàn kính cẩn đặt hoa tại Bia tưởng niệm

Liên đội đến thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã EaM’Nang.

ba bon gd ls 8 n

Gia đình  mẹ liệt sỹ Huỳnh Khôi (Thôn 1A)

hoang v thang gd ls 1b n

Gia đình ông Hoàng Văn Thắng thôn 1B ( bố liệt sỹ)

hoang thi lich 2a gd co cong n

Bà Hoàng Thị Lịch ( gia đình có công với cách mạng)

ba tran thi lan 1b gdtb n 1

Gia đình bà Trần Thị Lan ( Gia đình thương binh)