Tập huấn phần mềm soạn thảo giáo án điện tử TH

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Hôm nay ngày 16/03/2018 tất cả các trường tiểu học trong địa bàn huyện đã tham gia  tập huấn tại PGD